De Nacht Wacht

 

Vandaag voltooid: ‘De Nacht Wacht’.  Afmeting: 115/75 cm.  Oil on canvas. Straks te zien en te koop bij Kunst Wageningen 14&15 september in de Junushof te Wageningen.

Home

Nu het voltooid voor mij staat op de ezel vind ik het wel nodig om wat meer te vertellen. Om het schilderij goed te kunnen beoordelen en ervaren moet je er met je neus bovenop staan. In de onderschildering zie je allerlei glans en glittereffecten. Dat vind ik heerlijk van tijd tot tijd; bling bling, goud, zilver, metallic etc. Hier in combinatie met fel blauw (Delphinium) , doffe omber en veel zilver. Door de speling van het licht geeft het schilderij ieder moment van de dag een ander aanzicht.

Natuurlijk is De Nacht Wacht een verhaal. Welk verhaal precies, dat weet ik niet. Misschien zo’n verhaal dat zomaar in je opkomt bij het zien van deze uil.  Ik hou van dit soort spontane verhaaltjes en heb ze ook altijd veel bedacht en verteld in de klas en thuis. Laatst hoorde ik nog van een oud leerling dat ik altijd stopte op het spannendste moment met de woorden: ‘Hoe het verder gaat, dat vertel ik morgen…’. Dat gaf mij dan even de tijd om een een goed einde te bedenken… Het leuke van vertellen is dat het beelden oproept bij de toehoorder. Bij schilderen gebeurt het omgekeerde: Eigen interpretaties en verhalen ontstaan. Verhalen waarin alles mogelijk is: pratende dieren, voorwerpen met menselijke eigenschappen en mensen met dierlijke rijkdom. Ik hou van die verbeelding.

Een majolicavaas die elke nacht lijdzaam toekijkt hoe een muis over de vensterbank trippelt: Uitdagend vrij en niets vermoedend. Ontstaat er een onmogelijke vriendschap, vallen er scherven of sterren?

Now that it is complete for me, I think it is necessary to tell something more. To be able to properly assess and experience the painting, you must stand with your nose on it. In the underpainting you see all sorts of shine and glitter effects. I love that from time to time; bling bling, gold, silver, metallic etc. Here in combination with bright blue (Delphinium), dull umber and lots of silver. The play of light gives the painting a different look every moment of the day.

Of course De Nacht Wacht is a story. Exactly what story, I don’t know. Maybe such a story that just comes to mind when you see this owl. I love this kind of spontaneous stories and I have always thought and told them a lot in class and at home. Recently I heard from an old student that I always stopped at the most exciting moment with the words: “How it goes, I’ll tell you tomorrow …”. That gave me some time to come up with a good ending … The great thing about telling is that it evokes images in the audience. With painting the reverse happens: Own interpretations and stories arise. Stories in which everything is possible: talking animals, objects with human characteristics and people with animal wealth. I love that imagination.

A majolica vase that every night looks at a mouse tripping, pained, over the windowsill: Challengingly free and unsuspecting. Is there an impossible friendship, shards or stars falling?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *