Een Flirt

Flirten zoals flirten bedoeld is: een uitnodiging, een onschuldig avontuur. Flirten met allerlei textiele stoffen, met kleuren en technieken. Het resulteerde in verschillende creaties die niet allemaal de moeite van presentatie waard blijken te zijn. Ik ben beland in een creatief proces waarbij ik allerlei vaardigheden probeer te combineren om tot nieuwe, heel eigen, creaties te komen. Ik kan er niet om heen; persoonlijke gebeurtenissen en emoties zijn te zien in mijn werk. Een bewogen zomer waarbij ik soms wankel of afstand moet nemen. Gelukkig wint mijn zonnige karakter het altijd en kan ik verder gaan. Verdieping en vernieuwing. Nieuwe wegen inslaan, waar kom ik uit?

 Flirting as flirting is meant: an invitation, an innocent adventure. Flirting with all kinds of textile fabrics, with colors and techniques. It resulted in various creations that are not all worth presenting. I have entered a creative process in which I try to combine all kinds of skills to come up with new, very own, creations. I can’t ignore it; personal events and emotions can be seen in my work. A turbulent summer in which I sometimes have to shake or distance myself. Fortunately my sunny character always wins and I can go further. Floor and renewal. Take new roads, where do I come from?

Dieren, verhalen, mensen, bloemen en jurken vooral veel jurken!

Animals, stories, people, flowers and dresses, especially many dresses!

Catwalk ( oil 80/60 cm) nog niet voltooid/not yet completed.

Ik ben op dit moment met veel dingen tegelijk bezig wat best lastig is in mijn kleine werkruimte. De ideeën voor een nieuwe expositie ben ik zorgvuldig aan het verkennen.

I am currently working on many things at the same time which is quite difficult in my small workspace. I am carefully exploring the ideas for a new exhibition.

 

Een terugblik op Kunst Wageningen.

A look back at Kunst Wageningen.

Inlijstwerk door LIJSTENMAKERIJ ARNHEM- Nieuwstad.

Hier sta ik in mijn snoepwinkel….

Here I am in my candy store ….

 

en de Zwanen zijn uitgevlogen naar een nieuwe eigenaar!

and the Swans have flown out to a new owner!

 

En Rozemarijntje is thuis!

and Rozemarijntje is at home!

 

De rok hangt weer gewassen en gestreken in de kast.

The skirt hangs washed and ironed in the wardrobe.

 

Even voorstellen…

Introduce…

Mijn nieuwste model, die soms langs komt in mijn tuin…

My newest model,  sometimes she comes to my garden …

En af en toe een zelfportret.

And an occasional self-portrait.

Krans van Koren – Wreath of Corn oil 50/50 cm.

In de herfst
maakt zij kransen
van het
bewaarde koren
vlecht zij
een aureool
van
rozen
en fluitenkruid
korenbloem
en bitterkruid
verdwaalde
strohalmen
en zon
gedroogde tranen.

Ja best een vreemd portret…Daar hou ik van! In de wereld van Verbeelding is veel mogelijk.

Yes quite a strange portrait … I like that!
A lot is possible in the world of Imagination.

 

 

Tot ziens! Rozige groet van hier!

Bye! Rosy greeting from here!