Begeesterd

Deze illustratie ( bij een sieraad) gaat over begeestering. Begeestering over het mysterie van het leven. Zonder begeestering is er een leegte. Een dorre leegte en onvervuldheid.
Zoals een facet geslepen edelsteen of diamant vele vlakken heeft, zo ook wij: Spreken, denken, ruiken, maken, dromen, verlangen, troosten, schrijven, huilen, feesten, kussen, knielen, bedenken, helpen en ga maar door. Een palet aan emoties en tools om vorm en zin te geven aan het leven. Wat een rijkdom, hoe bestaat het!

This illustration (with a piece of jewelry) is about inspiration. Inspiration about the mystery of life. Without inspiration there is a void. A barren emptiness and unfulfilledness.
Just as a faceted gemstone or diamond has many planes, so do we: Speak, think, smell, make, dream, desire, comfort, write, cry, party, kiss, kneel, think, help and so on. A palette of emotions and tools to give form and meaning to life. What a wealth, how is it possible!

Een leuk/experimenteel detail is dat ik de kleuropbouw in dit werk volgens het principe van de reeks van Fibonacci heb opgesteld. Een andere keer meer hierover.

A nice / experimental detail is that I have set up the color structure in this work according to the principle of the Fibonacci series. Another time more about this.

Hele grote strik

Mijn penseel danst graag over
het doek
aanvankelijk
rustig soms streperig
beetje humeurig
zeurderig ja
zelfs zeurderig
pak me dan
teken mij dan
in eerste lijnen
een opzet
kom je tevoorschijn
kwastend
zo is het dan
de kleuren van
het palet
mengen
zich
als een
boeket
steeds
meer kijk
je mij aan
op afstand
zie ik hoe
met koffie
en loop ik
weer naar
je toe
ik heb je in het
leven geroepen
en vanaf dan
laat je mij
niet meer los
niet alleen
mijn stem
leg ik in jou
mijn verlangen
verhalen
het ruige
landschap
van mijn ziel
in streken
uitgewaaierd
op doek

mijn penseel danst
sneller
en sneller
en zijn we
samen
op het hoogtepunt
liefdevol
leg ik
mijn armen
om je heen
je bent van mij
waar ga je heen
later
later
als ik
er niet meer ben
zou er iemand van je houden
jou zo koesteren
als ik
je verpakken in een
gouden papiertje
met een hele
grote strik…

Dit alles is later te zien op mijn Balky-expo. Datum nog onbekend!

Nog meer begeestering op moederdag j.l.

Voor wie dit leest een zonnige groet!

Ineke Reina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *