Begeesterd

Deze illustratie ( bij een sieraad) gaat over begeestering. Begeestering over het mysterie van het leven. Zonder begeestering is er een leegte. Een dorre leegte en onvervuldheid.
Zoals een facet geslepen edelsteen of diamant vele vlakken heeft, zo ook wij: Spreken, denken, ruiken, maken, dromen, verlangen, troosten, schrijven, huilen, feesten, kussen, knielen, bedenken, helpen en ga maar door. Een palet aan emoties en tools om vorm en zin te geven aan het leven. Wat een rijkdom, hoe bestaat het!

This illustration (with a piece of jewelry) is about inspiration. Inspiration about the mystery of life. Without inspiration there is a void. A barren emptiness and unfulfilledness.
Just as a faceted gemstone or diamond has many planes, so do we: Speak, think, smell, make, dream, desire, comfort, write, cry, party, kiss, kneel, think, help and so on. A palette of emotions and tools to give form and meaning to life. What a wealth, how is it possible!

Een leuk/experimenteel detail is dat ik de kleuropbouw in dit werk volgens het principe van de reeks van Fibonacci heb opgesteld. Een andere keer meer hierover.

A nice / experimental detail is that I have set up the color structure in this work according to the principle of the Fibonacci series. Another time more about this.

Hele grote strik

Mijn penseel danst graag over
het doek
aanvankelijk
rustig soms streperig
beetje humeurig
zeurderig ja
zelfs zeurderig
pak me dan
teken mij dan
in eerste lijnen
een opzet
kom je tevoorschijn
kwastend
zo is het dan
de kleuren van
het palet
mengen
zich
als een
boeket
steeds
meer kijk
je mij aan
op afstand
zie ik hoe
met koffie
en loop ik
weer naar
je toe
ik heb je in het
leven geroepen
en vanaf dan
laat je mij
niet meer los
niet alleen
mijn stem
leg ik in jou
mijn verlangen
verhalen
het ruige
landschap
van mijn ziel
in streken
uitgewaaierd
op doek

mijn penseel danst
sneller
en sneller
en zijn we
samen
op het hoogtepunt
liefdevol
leg ik
mijn armen
om je heen
je bent van mij
waar ga je heen
later
later
als ik
er niet meer ben
zou er iemand van je houden
jou zo koesteren
als ik
je verpakken in een
gouden papiertje
met een hele
grote strik…

Dit alles is later te zien op mijn Balky-expo. Datum nog onbekend!

Nog meer begeestering op moederdag j.l.

Voor wie dit leest een zonnige groet!

Ineke Reina.

Mysterieuze tuin

Alle dingen die ik op dit moment maak hebben een duidelijke link met het prentenboek Balky dat ik aan het schrijven en illustreren ben. Nu het weer mooi weer wordt ben ik bij voorkeur buiten aan het werk. Van de oude tegelscherven die ik op allerlei plekken hier in de buurt vind, maak ik mozaïeken. Het hele proces is leuk: Het zoeken en vinden, het wassen, het sorteren en natuurlijk uiteindelijk de vogel bedenken: de Nachtbraker, de Flierefluiter, het Dier van Plezier etc. In het verhaal van Balky gaat het om uitgestorven fantasievogels die opgegraven worden door een fanatieke archeologische Mol. Hier in mijn tuin komen ze opnieuw tot leven…

De kleuren van de scherven zijn heel bijzonder: soms Verbleekt blauw of juist als lapis lazuli zo fel. Trotse terra en Verfrissens groen, Verblijdend geel wat een constant zomergevoel geeft. Vaak vertegenwoordigen de kleuren een gevoel dat ook weer tot uitdrukking komt in de afbeelding en/of titel van de mozaïek.

Hierboven de Kaneelvogel (en anderen). De mozaïeken zijn nog niet afgewerkt!

Hieronder de Blauwe Tulpvogel.

In deze gecompliceerde coronatijd put ik vooral uit materialen die ik heb. In onderstaand grote werk ( 200/120 cm/olieverf en achterop een schildering van acht jaar geleden) is het thema de 1,5 meter maatschappij van dit moment. Het schilderij heet dan ook ‘ ⌀ 3 meter’. Daarmee staat de vrouwfiguur in het centrum bijna naakt en kwetsbaar. De vogels verwijzen naar mijn mozaïekdieren en verder zijn er antieke mediterrane afbeeldingen; een mandje vijgen vertegenwoordigt de rijkdom van de aarde waar we van kunnen genieten maar natuurlijk ook het paradijsverhaal van verleiding en rentmeesterschap. De brede rozenrand en nog wat andere details had ik in 2012 al geschilderd en dat heb ik zo gelaten. Natuurlijk helemaal bijgewerkt om er een eenheid in te krijgen. Moeilijk te fotograferen is het vele zilver in het schilderij. Dat geeft het schilderij wel een enorme schittering.

Ik had de smaak te pakken van lekker stippen.

Met textielverf op heel dunne vitrage. Meters zilveren, gouden en witte stippen… Wat het uiteindelijk is geworden…

Een zwanenschort of straks gewoon een tafelkleed?

De tuin biedt veel inspiratie, eigenlijk het hele jaar maar in deze tijd in het bijzonder. Ik kan er enorm van genieten. De wolken boven mij, de vogels, de bloemen, de druif die uitloopt, de rozen die al in de knop zitten, buiten eten, kaarsen op tafel en genieten van een glas wijn. Mijn tuin en mijn kunst passen bij elkaar. Beide volgen ze geen trends en zijn er ook geen strakke stijlregels.

Tenslotte sluit ik af met een trouwe bezoeker van mijn tuin. Voor haar thuisfront had ik een leuke verrassing gemaakt. Titel: De muizenvanger II

50/40 cm olieverf op linnen

Dank je Fryda voor de mooie foto!

Struinen bij het Zwanenbad…

Ik wens ieder die dit leest moed, veiligheid, creativiteit en verbeelding in deze complexe tijd!

Hartelijke groet,

Ineke Reina.

New Stories

Zeeën moeten worden schoongemaakt, bomen moeten worden geplant, dieren moeten worden gerespecteerd en er moeten nieuwe verhalen worden verteld. Er is veel hoopvol werk en ik kijk er naar uit dat de aarde wordt gekoesterd.

Mixed Media 90/70 cm.

Seas must be cleaned, trees must be planted, animals must be respected and new stories must be told. There is much hopeful work and I look forward for the earth being cherished.

Ondertussen schrijf ik mijn Balky verhaal…

In the meantime I am writing my Balky story …

Nieuwe visitekaartjes in de maak. Voorlopig…

New business cards in the making. For the time being…

stay safe and encourage each other!

Winterzon

De titel van dit schilderij verwijst naar de hoofdtooi van deze vrouw. In de winter is de zon soms als witgouden aureool. Deze ‘hoed’ heb ik ook in het echt gemaakt en wil ik t.z.t. nog graag eens samen met het schilderij tentoonstellen.

‘Winterzon’ olieverf op doek 120/40 cm.

Boudoir Polkadot

 

Mixed Media 120/40 cm.

Zo’n kamer waar je jezelf kunt verstoppen waar je boeken leest waar je uren belt waar je jezelf kan verkleden tot filmster waar je droomt waar de poes ligt te spinnen waar je selfies maakt waar je gedichten schrijft waar je boeketten bloemen neerzet waar lievelings- schilderijen hangen waar je een glas wijn inschenkt waar je struikelt over de kleding waar je danst waar je huilt en meer; Pruilkamer oftewel Boudoir Polkadot.
Mixed media 120/40cm.

Such a room where you can hide yourself where you read books where you call for hours where you can dress up as a movie star where you dream where the cat is spinning where you make selfies where you write poems where you put bouquets of flowers where your favorite paintings hang where you pour a glass of wine where you stumble over the clothes where you dance where you cry and more; Waste room or Boudoir Polkadot.


Vernissage dans la Plage

 

120/90 cm. Olieverf op canvas.

Nog nat op de ezel mijn eerste schilderij in 2020. Het verhaal van dit schilderij speelt zich af in Ault, Picardië in Frankrijk. Een van mijn favoriete plekken. Je ziet de hoge krijtrotsen (falaises) met Villa Daurely. Ooit woonde hier een ballerina. De laatste keer dat ik Ault bezocht waren de ramen half dichtgetimmerd met planken. Ondanks het bord ‘DANGER’ kon ik nog naar binnen klauteren. Vergane glorie, zeker maar met mijn ogen dicht zag ik de kroonluchters fonkelen en hoorde ik de muziek.

In mijn fantasie is er een vernissage op het strand. Wie deze plek kent zal weten dat het verschil tussen eb en vloed vele meters bedraagt. Bijna een onmogelijk plek om schilderijen te exposeren. De keien die in de branding heen en weer rollen maken het strand lastig begaanbaar. De genodigden zullen zo wel komen…

Still wet on the easel my first painting in 2020. The story of this painting is set in Ault, Picardy in France. One of my favorite places. You see the high chalk cliffs (falaises) with Villa Daurely. A ballerina once lived here. The last time I visited Ault the windows were half boarded with boards. Despite the sign ‘DANGER’ I was still able to climb inside. Past glory, certainly, but with my eyes closed I saw the chandeliers sparkle and I heard the music.

In my fantasy there is a vernissage on the beach. Anyone who knows this place will know that the difference between ebb and flow is many meters. Almost an impossible place to exhibit paintings. The boulders rolling back and forth in the surf make the beach difficult to walk on. The invitees will come soon …

(gedeelte van gedicht ‘Huis van de Danseres’)

 

De kaarsen branden
op het strand
doorzichtig witte tafelkleden
wapperen
en wat er
dan te vieren
valt
ik denk
een nieuw
schilderij
van jou
en mij.

Maar er is
niemand
die het ziet
de kaarsen noch
penseelstreken
niet
enkel
de oplettende
maan
ziet mij staan.

Ik hoop dat 2020 een jaar gaat worden met mooie isilareina’s, waanzinnige jurken, rijke verhalen en champagne zo nu en dan. Voor wie dit leest: Veel licht voor 2020!
I hope that 2020 will be a year with beautiful isilareina’s, crazy dresses, rich stories and champagne every now and then. For those who read this: Lots of light for 2020!

Een Flirt

Flirten zoals flirten bedoeld is: een uitnodiging, een onschuldig avontuur. Flirten met allerlei textiele stoffen, met kleuren en technieken. Het resulteerde in verschillende creaties die niet allemaal de moeite van presentatie waard blijken te zijn. Ik ben beland in een creatief proces waarbij ik allerlei vaardigheden probeer te combineren om tot nieuwe, heel eigen, creaties te komen. Ik kan er niet om heen; persoonlijke gebeurtenissen en emoties zijn te zien in mijn werk. Een bewogen zomer waarbij ik soms wankel of afstand moet nemen. Gelukkig wint mijn zonnige karakter het altijd en kan ik verder gaan. Verdieping en vernieuwing. Nieuwe wegen inslaan, waar kom ik uit?

 Flirting as flirting is meant: an invitation, an innocent adventure. Flirting with all kinds of textile fabrics, with colors and techniques. It resulted in various creations that are not all worth presenting. I have entered a creative process in which I try to combine all kinds of skills to come up with new, very own, creations. I can’t ignore it; personal events and emotions can be seen in my work. A turbulent summer in which I sometimes have to shake or distance myself. Fortunately my sunny character always wins and I can go further. Floor and renewal. Take new roads, where do I come from?

Dieren, verhalen, mensen, bloemen en jurken vooral veel jurken!

Animals, stories, people, flowers and dresses, especially many dresses!

Catwalk ( oil 80/60 cm) nog niet voltooid/not yet completed.

Ik ben op dit moment met veel dingen tegelijk bezig wat best lastig is in mijn kleine werkruimte. De ideeën voor een nieuwe expositie ben ik zorgvuldig aan het verkennen.

I am currently working on many things at the same time which is quite difficult in my small workspace. I am carefully exploring the ideas for a new exhibition.

 

Een terugblik op Kunst Wageningen.

A look back at Kunst Wageningen.

Inlijstwerk door LIJSTENMAKERIJ ARNHEM- Nieuwstad.

Hier sta ik in mijn snoepwinkel….

Here I am in my candy store ….

 

en de Zwanen zijn uitgevlogen naar een nieuwe eigenaar!

and the Swans have flown out to a new owner!

 

En Rozemarijntje is thuis!

and Rozemarijntje is at home!

 

De rok hangt weer gewassen en gestreken in de kast.

The skirt hangs washed and ironed in the wardrobe.

 

Even voorstellen…

Introduce…

Mijn nieuwste model, die soms langs komt in mijn tuin…

My newest model,  sometimes she comes to my garden …

En af en toe een zelfportret.

And an occasional self-portrait.

Krans van Koren – Wreath of Corn oil 50/50 cm.

In de herfst
maakt zij kransen
van het
bewaarde koren
vlecht zij
een aureool
van
rozen
en fluitenkruid
korenbloem
en bitterkruid
verdwaalde
strohalmen
en zon
gedroogde tranen.

Ja best een vreemd portret…Daar hou ik van! In de wereld van Verbeelding is veel mogelijk.

Yes quite a strange portrait … I like that!
A lot is possible in the world of Imagination.

 

 

Tot ziens! Rozige groet van hier!

Bye! Rosy greeting from here!

 

 

 

 

 

Kunst Wageningen 2019

Graag nodig ik u uit op de Kunstbeurs 14 & 15 september in het gezellige Wageningen.

De volgende werken neem ik mee: Eigen Risico, De Nacht Wacht, Papaver in Kitsch Vaas, Bruno en Leda. De laatste twee heb ik nog niet laten zien op deze site.

Ook voor de kleintjes valt er kunst te beleven bij Kunst Wageningen 2019. Uit de serie Dansschoentjes is dit Bruno from Paris! Acryl op canvas 70/70 cm. Bruno is eerste klas Knuffel en zoekt een nieuw huisje!

 

Natuurlijk gaat hij met je mee naar huis in een rugzakje! Bruno est fidèle, incroyablement doux et portable…Il ne veut pas dormir séparément!

Dit is Leda. Olieverf met veel zilver! Olieverf op geschept papier 100/70 cm. Op dit moment staat het bij het inlijstatelier, en ik verwacht een prachtig resultaat!

Hebbedingetjes&meer!

Nog 1 weekje! Bent u van plan om te komen en heeft u eventueel belangstelling voor een ander schilderij van mij dan neem ik die graag vrijblijvend mee! Stuur mij graag een bericht via het formulier op deze site.

Tot ziens!

http://www.kunstwageningen.nl/

 

Miss Peacock

Mijn nieuwste creatie is het schilderij Miss Peacock. Hier zie je een dame in een aparte rok.

Oil on canvas/paper 115/75 cm

De afgebeelde rok is een van mijn eigen creaties. Regelmatig ontwerp ik jurken/ rokken die later terug komen op mijn schilderijen. Deze rok is eigenlijk een schilderij. Met textielverf heb ik de stof beschilderd. Textiel beschilderen is een heel andere techniek dan een schilderij maken. Het moet gelijk goed en nog belangrijker, je mag niet morsen! Natuurlijk ging er van alles mis maar deze imperfecties heb ik maar omarmd!

 

The skirt shown is one of my own creations. I regularly design dresses / skirts that come back later on my paintings. This skirt is actually a painting. I painted with textile paint. Painting textile is a very different technique than making a painting. It must be right at once and more importantly, you must not spill! Of course things went wrong, but I just embraced these imperfections!

De Nacht Wacht

 

Vandaag voltooid: ‘De Nacht Wacht’.  Afmeting: 115/75 cm.  Oil on canvas. Straks te zien en te koop bij Kunst Wageningen 14&15 september in de Junushof te Wageningen.

Home

Nu het voltooid voor mij staat op de ezel vind ik het wel nodig om wat meer te vertellen. Om het schilderij goed te kunnen beoordelen en ervaren moet je er met je neus bovenop staan. In de onderschildering zie je allerlei glans en glittereffecten. Dat vind ik heerlijk van tijd tot tijd; bling bling, goud, zilver, metallic etc. Hier in combinatie met fel blauw (Delphinium) , doffe omber en veel zilver. Door de speling van het licht geeft het schilderij ieder moment van de dag een ander aanzicht.

Natuurlijk is De Nacht Wacht een verhaal. Welk verhaal precies, dat weet ik niet. Misschien zo’n verhaal dat zomaar in je opkomt bij het zien van deze uil.  Ik hou van dit soort spontane verhaaltjes en heb ze ook altijd veel bedacht en verteld in de klas en thuis. Laatst hoorde ik nog van een oud leerling dat ik altijd stopte op het spannendste moment met de woorden: ‘Hoe het verder gaat, dat vertel ik morgen…’. Dat gaf mij dan even de tijd om een een goed einde te bedenken… Het leuke van vertellen is dat het beelden oproept bij de toehoorder. Bij schilderen gebeurt het omgekeerde: Eigen interpretaties en verhalen ontstaan. Verhalen waarin alles mogelijk is: pratende dieren, voorwerpen met menselijke eigenschappen en mensen met dierlijke rijkdom. Ik hou van die verbeelding.

Een majolicavaas die elke nacht lijdzaam toekijkt hoe een muis over de vensterbank trippelt: Uitdagend vrij en niets vermoedend. Ontstaat er een onmogelijke vriendschap, vallen er scherven of sterren?

Now that it is complete for me, I think it is necessary to tell something more. To be able to properly assess and experience the painting, you must stand with your nose on it. In the underpainting you see all sorts of shine and glitter effects. I love that from time to time; bling bling, gold, silver, metallic etc. Here in combination with bright blue (Delphinium), dull umber and lots of silver. The play of light gives the painting a different look every moment of the day.

Of course De Nacht Wacht is a story. Exactly what story, I don’t know. Maybe such a story that just comes to mind when you see this owl. I love this kind of spontaneous stories and I have always thought and told them a lot in class and at home. Recently I heard from an old student that I always stopped at the most exciting moment with the words: “How it goes, I’ll tell you tomorrow …”. That gave me some time to come up with a good ending … The great thing about telling is that it evokes images in the audience. With painting the reverse happens: Own interpretations and stories arise. Stories in which everything is possible: talking animals, objects with human characteristics and people with animal wealth. I love that imagination.

A majolica vase that every night looks at a mouse tripping, pained, over the windowsill: Challengingly free and unsuspecting. Is there an impossible friendship, shards or stars falling?